ผลลัพธ์โปรแกรม
result clear
result clear result clear
บันทึกผลลัพธ์
1 sicbo 1
2 sicbo 2
3 sicbo 3
4 sicbo 4
5 sicbo 5
6 sicbo 6
ถูก 0 ผิด 0 สถิติ ถูก - ผิด